Visszavonási jog elégedetlenség esetén

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében 14 munkanap áll az Ön rendelkezésére, hogy visszaküldje azt a terméket, amely nem felelt meg elvárásainak. A csomagot a saját költségére küldheti vissza kivéve, ha a kiküldött termék nem egyezik meg a megrendelt termékkel. A terméket a számlával, vagy annak másolatával, és a kiegészítőkkel együtt kell visszaküldenie.(az elállás jogáról részletesen a rendelet 4.§ és 5.§- ban olvashat, melyet a Jogszabályok menüpontban talál)

„4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

 (3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

 (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

 (6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;”

Kérjük, hogy a terméket ajánlottan és tértivevénnyel, értékbiztosítással adja fel, arra az esetre, ha terméke elveszik, károsodik, vagy megrongálódik. Csak az új, hiánytalan termékeket fogadjuk el (kiegészítők, használati utasítás). A hiányos, megrongált, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza.

Önnek nem áll módjában az elállási jogot alkalmazni, azaz nem küldheti vissza a felbontott higiéniai- és szexuális segédeszköz kellékeket. A visszafizetés banki átutalással történik. Amennyiben a rendelést utánvétellel fizette meg, banki adatai szükségesek a visszatérítéshez. Ezt e-mailben fogjuk Öntől kérni.

A termékek visszaküldése postai vagy más futár szolgáltatói úton lehetséges, de a személyesen elhozott csomagokat is átvesszük.

7. Garancia

Bármilyen jellegű legyen a probléma, a visszaküldésnél csatolnia kell a számla másolatát.

Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik, vagy csak részben vonatkozik a terméken külső okból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, égés), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés, vagy a termék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén, kereskedelmi célra való felhasználás esetén, illetve a termékkel nem kompatibilis perifériák, kiegészítő tartozékok illetve fogyasztási cikkek használatából eredendő károk esetén.