Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételek

 

1. Bevezetés

 

Az alábbiakban részletezett Általános Vásárlási Feltételek (a továbbiakban Általános Feltételek) kizárólag az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre vonatkozik egyrészről a latex.hu honlap használóira, másrészről a Micropolis Bt.-re (cégnyilvántartásba bejegyző bíróság neve: Pest Megyei Bíróság, cégjegyzékszám: 13-06-025925, adószám: 24603614-2-13, bankszámlaszám: K&H Bank: 10402795-50526982-81541008, aláírásra jogosult neve: Hodruszky Lajos, székhelye H-2209 Péteri, Haleszi kert hrsz. 1169/1.) Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-74041Kizárólag az itt említett általános szerződési feltételek érvényesek és minden más feltétel helyébe lépnek, kivéve kivételes előzőleg bejelentett, vagy írott (elektronikus vagy papír alapú vagy egyéb) módosítás, vagy levelezéssel létrejövő szerződés esetén. A Micropolis Bt.-nek jogában áll esetenként az alábbi általános feltételeket módosítani, így minden vásárlás előtt újra el kell olvasni a www.latex.hu honlap (továbbiakban honlap) általános szerződési feltételeit. Ezek a módosítások az Interneten való megjelenés pillanatától érvényesek és nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre. A honlapon leadott minden rendelésre a leadásának dátumán érvényben lévő Általános Vásárlási Feltételek érvényesek. Érvényesített rendelés esetén Ön az itt elolvasott feltételeket feltétel nélkül elfogadja. A termékeink vásárlásakor Ön beleegyezik, hogy elfogadja és betartja az itt felsorolt általános szerződési feltételeket.

 

2. Termékinformáció

 

A Micropolis Bt. mindent megtesz a termékek alapvető tulajdonságainak minél hitelesebb feltüntetése érdekében. Ennek módja a saját termék minősítések, illetve a beszállítók által adott technikai fájlok és termékleírások illetve a termékről készült fényképek, melyek publikálása a technikai korlátoknak megfelelően és a legmegfelelőbb piaci standardok tiszteletben tartásával történik. A feltüntetett képek csak illusztrációk, a vásárolt termék kinézete, jellemzői eltérhetnek a képen feltüntetettől.

 

3. Árak

 

A honlapon megadott eladási árak forintban értendők és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A Micropolis Bt.-nek jogában áll bármelyik pillanatban módosítani az árait, rendeléskor azt az árat vesszük figyelembe, amely a rendelés pillanatában a honlapon szerepel.

 

4. Rendelkezésre állás

 

Megrendelését a termékek raktáron való rendelkezésre állásának megfelelően teljesítjük. Ha az Ön által megrendelt áru a raktárkészletünkből nem áll rendelkezésre azt az árucikk kiválasztásakor webshopunk jelzi a „Rendelésre. Várható szállítási idő 4-6 hét.” üzenettel. Megrendeléskor feltétlenül fontos ezt az üzenetet figyelembe venni. Ha a megrendeléssel, árukészlet rendelkezésre állásával egyéb hiba, probléma merül fel, email-ben felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 

Ha több árut rendel, és közülük vannak olyan termékek, melyek nem állnak rendelkezésre raktárkészletünkön, akkor a megrendelés megérkezésétől számított 2 munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, tájékoztatjuk arról, hogy a raktárkészleten nem lévő árut mikor tudjuk szállítani. Ön ekkor eldöntheti, hogy kéri-e a raktárkészleten lévő áru kiszállítását, vagy megvárja, amíg egyszerre tudjuk Önnek szállítani az összes terméket, vagy ajánlatát minden következmény nélkül visszavonhatja.

 

5. Szállítás és Fizetés

 

A honlapon vásárolt termékeket az ország egész területére kiszállítjuk, arra a címre melyet rendeléskor megadott. A szállítási költség 2990,- Ft értéket jelent normál postai utánvétes kézbesítés esetében.

 

A Micropolis Bt. mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállítási határidőket betartsa. Mindazonáltal nem tudjuk a felelősséget vállalni a szállítás során történő, a fuvarozási szerződésen kívül álló harmadik fél által vagy az Ön által vagy egy előre nem látható és kivédhetetlen ok által okozott késedelemnek, illetve a csomag elvesztésének következményeiért. Ha a csomag nem érkezik meg a megadott időn belül, akkor vizsgálat indul a fuvarozó vállalatnál a körülmények tisztázására, ami több napot is igénybe vehet. Ez idő alatt semminemű visszatérítés, illetve visszaküldés nem lehetséges. A csomag kézhezvételekor ajánlatos leellenőrizni, hogy a kiszállított áru pontosan megegyezik-e a megrendelt áruval, ellenkező esetben az átvételi szelvényen kézírásával és aláírása kíséretében pontosan fel kell tüntetnie az eltéréseket.

 

Ha a kézhez vett áru nem egyezne meg a megrendelt termékkel, akkor - az alkalmazott, érvényben lévő garanciákra vonatkozó bárminemű következmény nélkül - azt tanácsoljuk, hogy a lehető leghamarabb levélben is jelezze a 2209 Péteri, Haleszi kert hrsz.1169/1. címre vagy e-mailben az sales@latex.hu e-mail címre.

 

A termék visszaküldését csak akkor fogadjuk el, ha eredeti állapotban, megfelelő csomagolásban és a kiegészítőkkel együtt küldi vissza.

 

A Micropolis Bt. web áruházában két fajta fizetési mód közül választhat: utánvétel, vagy banki átutalás.

 

Utánvétellel történő fizetés esetén a megrendelés megérkezésétől számított, a visszaigazolásunkon szereplő határidőn belül kiszállítjuk a megrendelt terméket. A kiszállított termék árát ekkor átvételkor fizeti ki a fuvarozó számára.

 

ELŐLEG fizetése azon megrendelés leadásánál szükséges, melynél a megrendelt termék(ek) nincs(enek) raktáron, azt a gyártótól meg kell rendelnünk. Az előleg mértéke a bruttó áruérték 50%-a. A Micropolis Bt. K&H Bank: 10402795-50526982-81541008 számú bankszámláján való jóváírását követően elindítjuk a megrendelt termék gyártását, s onnantól kezdve termék típusától, gyártójától függően 28-56 munkanapon belül kiszállítjuk! Az előleg beérkezésének átfutási ideje a két bank közötti transzfer időtől függ (ez körülbelül 2 napot vehet igénybe).

 

6. Visszavonási jog elégedetlenség esetén

 

A 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében 14 munkanap áll az Ön rendelkezésére, hogy visszaküldje azt a terméket, amely nem felelt meg elvárásainak. A csomagot a saját költségére küldheti vissza kivéve, ha a kiküldött termék nem egyezik meg a megrendelt termékkel. A terméket a számlával, vagy annak másolatával, és a kiegészítőkkel együtt kell visszaküldenie.(az elállás jogáról részletesen a rendelet 4.§ és 5.§- ban olvashat, melyet a Jogszabályok menüpontban talál)

 

„4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

 

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

 

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

 

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

 

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

 

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

 

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;”

 

Kérjük, hogy a terméket ajánlottan és tértivevénnyel, értékbiztosítással adja fel, arra az esetre, ha terméke elveszik, károsodik, vagy megrongálódik. Csak az új, hiánytalan termékeket fogadjuk el (kiegészítők, használati utasítás). A hiányos, megrongált, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza.

 

Önnek nem áll módjában az elállási jogot alkalmazni, azaz nem küldheti vissza a felbontott higiéniai- és szexuális segédeszköz kellékeket. A visszafizetés banki átutalással történik. Amennyiben a rendelést utánvétellel fizette meg, banki adatai szükségesek a visszatérítéshez. Ezt e-mailben fogjuk Öntől kérni.

 

A termékek visszaküldése postai vagy más futár szolgáltatói úton lehetséges, de a személyesen elhozott csomagokat is átvesszük.

 

7. Garancia

 

Bármilyen jellegű legyen a probléma, a visszaküldésnél csatolnia kell a számla másolatát.

 

Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik, vagy csak részben vonatkozik a terméken külső okból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, égés), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés, vagy a termék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén, kereskedelmi célra való felhasználás esetén, illetve a termékkel nem kompatibilis perifériák, kiegészítő tartozékok illetve fogyasztási cikkek használatából eredendő károk esetén.

 

8. Személyes adatok védelme

 

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz. Az Ön által megadott adatokat a Micropolis Bt. csak ezek érdekében rögzíti és őrzi, anélkül hogy harmadik illetéktelen személyek számára azokat az Ön hozzájárulása nélkül kiadná. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A honlap használatával Ön teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A hamis, a valóságnak nem megfelelő adatok megadásával okozott károkért polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartozik.

 

9. Szellemi tulajdon

 

A Micropolis Bt. honlapjának egész tartalma (illusztrációk, szövegek, megnevezések, márkák, képek, videók) a Micropolis Bt., illetve az általa forgalomba hozott termékek gyártói tulajdonát képezi. A honlap tartalmának bármilyen módszerrel és bármilyen adathordozón történő részleges vagy teljes reprodukciója kizárólag a Micropolis Bt. előzetes és kifejezett, írásbeli engedélyezésével történhet.

 

A szolgáltatásaink által kínált összes információ, szövegek tartalma, dossziék és szoftverek az intellektuális tulajdonra és a copyright-ra vonatkozó magyar és nemzetközi jogszabályok által védettek.

 

A Micropolis Bt. nem engedélyezi a honlapja azon tartalmának lemásolását, kiplakátolását vagy terjesztését, amelynek Ön nem rendelkezik az intellektuális tulajdonjogával. A honlap tartalmának harmadik személy által történő, engedély nélküli felhasználása hamisításnak számít, és a szellemi tulajdonjog megsértésére vonatkozó törvények szankcióival jár.

 

A Micropolis Bt. nem vállalja a felelősséget abban az esetben, ha egy harmadik személynek kiadott joggal egy illetéktelen felhasználó visszaél.

 

10. Az ajánlati kötöttségről

 

Az Ön által magyar nyelven leadott megrendelésről legkésőbb 48 órán belül elektronikus úton magyar nyelvű visszaigazolást kap a Micropolis Bt.-től. Amennyiben ez idő alatt nem kap visszaigazolást, úgy mentesül az ajánlati kötelezettség alól. A szerződés a visszaigazolással létrejön, a szerződést a Micropolis Bt. elektronikusan iktatja. Szerződés az általános szerződési feltételeknek megfelelően, elektronikus levelezés útján jön létre.

 

Fontos! Az online vitarendezési rendelet 2016. február 15-től lehetővé teszi az Európai Unióban letelepedett fogyasztók és a kereskedők számára, hogy a belföldi és határon átnyúló online vásárlásokból adódó vitáikat – az egységes uniós online vitarendezési platformnak (OVR-platform) köszönhetően – online módon rendezzék. Az Európai Unió összes hivatalos nyelvén, térítésmentesen rendelkezésre áll és az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr.